Poszczególne grupy tworzone są z uwzględnieniem wieku dzieci i poziomu znajomości języka angielskiego. Przed zapisaniem do grupy spotykamy się i rozmawiamy z uczniem i jego Rodzicami, sprawdzamy znajomość języka ucznia za pomocą testu, Rodzicom zaś przedstawiamy program nauczania na najbliższy rok szkolny i kolejne etapy nauki, metody, środki, przeprowadzamy próbkę zajęć.

Kurs dla uczniów w wieku 7–13 lat kładzie nacisk na rzetelne i systematyczne rozwijanie zarówno umiejętności językowych i komunikacyjnych, jak i pozajęzykowych. Stopniowe wprowadzanie treści pozwala uczniom w sposób świadomy poszerzać wiedzę językową i udoskonalać umiejętności językowe, społeczne i poznawcze. Istotnym elementem metodycznym kursu jest przedstawianie w przystępny sposób na przykładach z codziennego życia wprowadzanych treści ‒ zarówno słownictwa, jak i struktur gramatycznych. Kurs wyróżnia ogromna różnorodność stosowanych materiałów i metod nauczania przy użyciu multimediów. Raz w miesiącu przeprowadzany jest pre-test i test podsumowujący wiedzę. Testy mają rolę przede wszystkim motywującą do dalszej pracy.

Uczniowie osiągną następujące poziomy znajomości języka angielskiego: Pre-A1, A1, A2, Pre-B1.

Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik. Podręcznik jest wliczony w cenę kursu i otrzymasz go podczas zajęć w pierwszym miesiącu nauki. Korzystamy wyłącznie z podręczników znanego i uznanego na świecie wydawnictwa językowego Macmillan.

Ilość godzin w tygodniu i czas trwania

Zajęcia w ramach kursu odbywają się 2 razy
w tygodniu i trwają po 45 minut.

Ilość osób w grupie

Liczba osób w grupie: 8.

Termin rozpoczęcia zajęć

Zajęcia rozpoczynają się od września i zależnie od kalendarza danego roku zrealizowanych
jest min. 72 zajęć.

Zamknij menu