Poszczególne grupy tworzone są z uwzględnieniem wieku młodzieży i poziomu znajomości języka angielskiego. Przed zapisaniem do grupy spotykamy się i rozmawiamy z uczniem i jego Rodzicami, sprawdzamy znajomość języka ucznia za pomocą testu, Rodzicom zaś przedstawiamy program nauczania na najbliższy rok szkolny i kolejne etapy nauki, metody, środki, przeprowadzamy próbkę zajęć.

Kurs ma nowoczesną formułę, a tematy na nim poruszane są bliskie zainteresowaniom młodzieży. Kurs zapewnia uczniom solidne przygotowanie do egzaminów. Stosowane metody nauki pomagają w budowaniu pewności siebie niezbędnej do płynnej komunikacji i przygotowują do testu z mówienia, a podejście „krok po kroku” do nauki pisania ułatwia uczniom regularne rozwijanie tej sprawności. Kurs ma wiele komponentów cyfrowych, które uatrakcyjniają naukę i angażują uczniów, ułatwiając im przyswajanie nowego materiału językowego. Raz w miesiącu przeprowadzany jest pre-test i test podsumowujący wiedzę. Testy mają rolę przede wszystkim motywującą do dalszej pracy.

Uczniowie osiągną następujące poziomy znajomości języka angielskiego: B1, B1+, B2.

Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik. Podręcznik jest wliczony w cenę kursu i otrzymasz go podczas zajęć w pierwszym miesiącu nauki. Korzystamy wyłącznie z podręczników znanego i uznanego na świecie wydawnictwa językowego Macmillan.

Ilość godzin w tygodniu i czas trwania

Zajęcia w ramach kursu odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 60 minut.

Ilość osób w grupie

Liczba osób w grupie: 8.

Termin rozpoczęcia zajęć

Zajęcia rozpoczynają się od września i zależnie od kalendarza danego roku zrealizowanych
jest min. 72 zajęć.

Zamknij menu